משתמש:גדיאון/ארגז חול

ישבתי לנהר הקלמיוס על גדתו
ולא חשבתי על ציון
כי לא ידעתי אך אבותי והורי
חשבו על ציון
ולכן אני נמצא בארץ קודש לך אלהי ולעמך
ולכן מודה אני לפניך ה' אלוהי המחזיר את עמו לארצו


ארץ יקרה , ארץ ישראל
ארצנו העתיקה והקדושה.
שבטים אחים , משפחה אחת
בישראל!

תצלצל הכנרת וישיר הים
ארצנו המובטחת , לנו את יקרה
גבוה על פסגותיך אנו נעמוד
ושיר לתהילת האל והארץ
אנו נשיר.

ארץ יקרה , ארץ ישראל
לנו על ידי האל לנו ניתנה
לנצח להיות ארצנו ,
ארץ ישראל!

אברהם ויעקוב אבות העם
בזכותם אנו חיים(נחייה) בארץ עכשיו(בעתיד).
נגן שיר זמר כינור את שירך הגדול
לתהילת השם של האל הגדול שלנו שהבטיחנו הארץ הזאת.

ארץ יקרה - היא ישראל.
זמירות ושירות נשיר על המובטח
עוד נראה שחר גאולתך
ארץ ישראל
עוד נראה את הגאולה הגדולה
כאן בישראל.

ניעורות עריכה

מה היא מהות האדם : כצל עובר ככלי חרס הנשבר ולכן אני מודה בכל יום שלא העברני ולא שברני גם אם מגיע לי דבר נורא זה

קטעי תלמוד עריכה

תלמוד בבלי, ברכות יח: "לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו"

תלמוד בבלי מנחות ד, מג.