משתמש:עודד פרידמן/ארגז חול/הרב שלמה שטנצל/פרק 10/ מכתב של הרבי מליובאוויטש להרב שלמה שטנצל תמוז תשט"ז

מכתב ששלח הרבי מליובוויטש אל הרב שלמה שטנצל בשנת תשט"ז