משתמש:עודד פרידמן/ארגז חול/הרב שלמה שטנצל/פרק 9/ מיומנו של הרב שטנצל על מבצע אנטבה

על מבצע אנטבה שהיה בסיוון תשל"ו כותב הרב שטנצל ביומנו:
"פעם בעת חטיפת המטוס באנטבה, ע"י המחבלים שהעמידו תנאי לשחרורם אם לא ישחררו את המחבלים שבידי ישראל, העולם רעש מהחטיפה.
בערך בשעה 3:00 בלילה נשמעו דפיקות על דלת ביתי, חששתי שהם גנבים, אולם הקולות מעבר השני היו באידיש, פתחתי, ונכנסו הגה"צ רבי זלמן בריזל שליטא [זצ"ל], מזקני קרלין, ור' יעקב איש לעלוב (הרב שמחה קרקובסקי) עכשיו מנהל בית התבשיל בבני ברק.
התיישבנו ליד השולחן, הם סיפרו כי הם באים מהגרא"מ שך הם ביקשו ממנו "פסק דין" ע"ד החובה לשחרר מחבלים כדי להציל את היהודים שמטוסם הונחת ע"י המחבלים באנטבה.. לאחר שהיית בביתו, הרב שך נתן להם בכתב את פסק הדין, וביקש מהם שיקבלו את הסכמתו של הסטייפלער, הם הגיעו לביתו של הסטייפלער שהצטרף לפס"ד, והוסיף את חתימתו לפס"ד.
משם הם הגיעו אלי הואיל ונמסר להם כי יש לי קשר עם התקשורת בארץ ובעולם.
אמרתי להם כי, אני רוצה להתייעץ עם הגר"ח גריינמן כיצד לעשות זאת ואיך? הם הסכימו, הלכנו לביהכ"נ לדרמן, כמדומה בשעת ותיקין, בזמן הקריאה בתורה ניגשתי להגר"ח הראתי את הפס"ד, הוא אמר לחזור אליו ב 8:00 בבוקר, לביתו ואת הפס"ד שם במעילו, ולא החזירו לי.
ב 8:00 הגעתי אליו, הוא אמר לי: אנו נוסעים לביתו של הרב שך. לקחתי אותו במכונית, הוא עלה לרב שך ןחזר לאחר 10 דקות, אינני יודע מה דובר ביניהם.
אח"כ אמר: אנו נוסעים לביתו של של ח"כ לורנץ, שהיה ברח' השומר בבני ברק, ומשם לורנץ עם הגר"ח התיישבו ליד הטלפונים, וטילפנו, לכל המי ומי בונגרס האמריקאי, באנגלי' ועוד. שיש להם השפעה, על הנשיא האפריקאי שבמדינה המטוס החטוף, כנראה שדבר לא זז, בלילה שלאחריו הי' מבצע אנטבה, של צה"ל שם היו מספר הרוגים והמטוס שוחרר."