"כשלקחו ממך את האפשרות להישאר באנונימיות ובחרו עבורך החלטות..."

  • it's mine
  • דברים שטוב לעשות בחיים: פוליסה סיעודי. להשקיע כסף כשיש פניות לכך.