"כשלקחו ממך את האפשרות להישאר באנונימיות ובחרו עבורך החלטות..."