משתמש:Illuyanka/ארגז חול/יוונית/נושא ונשוא

 1. נחפשת מליות נקיף אותן
 2. נחפש פועל :
  • שם עצם מועצם
  • פועל
  • שם תואר מועצם

משפט שמני (ללא פועל)עריכה

הנשוא מתאים במין, מספר ויחסה.

נשוא מתאים במין, מספר ויחסהעריכה

הנושא, שם עצם יופיע ביחסת nom ואילו הנשוא בד"כ יהיה שם תואר אם כי יתכן גם שם עצם. תמיד,, הנושא מיודע יותר מהנושא. למשל,

האיש (הוא) זר

ξένος ὁ ἄνθρωπος

הנושא:ὁ ἄνθρωπος (מיודע יותר כי יש לו תווית ידוע)

נשוא: ξένος.

הנשוא יכול להיות שם תואר, למשל הילד (הוא) יפה.

רשימה למילים מיודעותעריכה

 • שם פרטי - שמות פרטיים אינם מיודעים לראשונה בטקסט. למשל διονυσιος ο πρεσβυτερος דיוניסיוס הזקן.
 • כינוי גוף
 • חלק דיבר עם תווית ידוע
  • שם עצם
  • INF
  • שם תואר
  • PTCP

להשים לבעריכה

מילה ביוונית יכולה למלא שני תפקידים, למשל נשוא ולוואי מגדיר (כפי שפועל בעברית יכול להיות גם נושא וגם נשוא). כיוון שבעברית ההנחה התחבירית עלולה להיטשטש אם נתרגם מכנית, מוסיפים שם עצם בתור הנשוא. למשל,

χαλεπὸν ὁ βίος [1]

החיים הוא דבר קשה.

הנושא: ὁ βίος

χαλεπὸν מתפקד בשני תפקידים גם כנשוא וגם כלוואי.

שמות פרטיים אינם מיודעים לראשונהעריכה

ר

משפט שמניעריכה

 1. ^ Απομνημονεύματα/Β, 9.1


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.