משתמש:Mad dr/ארגז חול/לשון/תחביר/נושא ונשוא

מהו נושא?עריכה

הנושא במשפט הוא הגוף או החפץ בו המשפט הפשוט מתמקד. כדי למצוא את הנושא במשפט אנו תמיד צריכים לשאול את עצמינו את השאלה מי או מה עשה את הפעולה, או במשפט שמני במי מתמקד המשפט.

  • תרגיל 1: דני שפך את החלב. מצא את הנושא במשפט.
  • תרגיל 2: חנה היא ילדה טובה. מצא את הנושא במשפט.

התשובות הן: בתרגיל 1 הנושא הוא דני, בתרגיל 2 הנושא הוא חנה.

הערה: בדרך כלל התשובות מסומנות מעל המשפט בצורה הבאה:

 

נשואעריכה

הנשוא במשפט הפועלי, הוא הפועל במשפט.

נושא+נשואעריכה

נושא+נשוא נמצא במשפט שבו