מיום זה אינני יותר פעיל קבוע בויקיספר. את הבקשות למינוי למפעיל מערכת, נא להעביר לגדי אלכסנדרוביץ'.

נא לא לכתוב לי הודעות בדף השיחה שלי.

תודה מראש, אלי.