לשימוש מקוון

בפתיחת הקובץ בדפדפן[1] מוצג התאריך הנוכחי בתשע שורות (כשהתאריך מתחלף הדף מתרענן). תחילת הלילה בשעה 17:39:03.1 בשעון חורף ישראל. יש גרסאות מותאמות למקומות שונים בעולם.

להורדת התוכנה

הוראות הפעלה עריכה

ההוראות מתאימות לגרסה העדכנית ביותר.

מקלידים בשדה הירוק את שם הפונקציה הרצויה ומזינים את הפרמטר(ים) המתאי(מי)ם בסוגריים (הפרמטרים מופרדים באמצעות פסיק), ניתן להכניס פונקציה כפרמטר לפונקציה אחרת. לסיום לוחצים על ENTER או יוצאים מהשדה. ריקון השדה יגרום לטעינה מחדש של הדף.

פונקציות הקדמה עריכה

פונקציות שנמצאות בשימוש נרחב על ידי הפונקציות האחרות.

 • DOC - מקבלת פרמטר וכותבת אותו (מיועדת לקבל את מה ששאר הפונקציות מחזירות).
 • jd - מחזירה את היום היוליאני הנוכחי.
 • gim - מקבלת מספר חיובי שלם ומחזירה את הגימטריה שלו (עם גרש(יים) - כשהפרמטר השני ריק).
  ניתן להוסיף כפרמטר שני 0 כדי להימנע מטו/טז או כלשהו כדי להוריד את הגרש(יים).
 • XQ - מקבלת את מספר החודשים שעברו מאז בריאת העולם ומחזירה את מספר השנה לבריאת העולם.
 • CQ - מקבלת מספר שנה לבריאת העולם ומחזירה את מספר החודשים מבריאת העולם עד תשרי של אותה שנה.
 • cixuv - מקבלת מספר חודשים שעברו מאז בריאת העולם. מחזירה:
 1. מספר יום המולד (MD, שבת=0).
 2. מספר השעות מתחילת הלילה (MH).
 3. מספר החלקים מתחילת השעה (MP).
 4. מספר החלקים מתחילת הלילה (DP).
 5. מספר החלקים מתחילת ליל שבת (WP).
 6. שם הכוכב השולט בשעת המולד בירושלים (MAP).
 7. זמן המולד מבריאת העולם (MT = הזמן המחושב, LM = זמן מקומי לפי המרחק מירושלים)
 • qibur - מקבלת מספר שנה לבריאת העולם ומחזירה את מספרה בסדר העיבורים[2].
 • ROX - מקבלת מספר שנה לבריאת העולם ומחזירה את היום לבריאת העולם שבו חל ראש השנה.
 • ta - מקבלת מספר שנה לבריאת העולם ומחזירה את מספר הימים (בכל חודש) בשנה ואת שמות החודשים.
 • pr - מקבלת מספר שנה לבריאת העולם ומחזירה את סדר פרשיות השבוע של אותה שנה.

פונקציות הצגה עריכה

ראשיות עריכה

 • YOM - מקבלת זמן מאז בריאת העולם (ימים בשבר עשרוני) ואם הפרמטר ריק לוקחת את הזמן הנוכחי. מחזירה:
 1. זמן מבריאת העולם (TL = מקומי - נקודת האפס שש שעות אחרי חצות היום המקומי, TSC = אוניברסלי - נקודת האפס שש שעות אחרי חצות היום בהר הבית[3]).
 2. יום לבריאת העולם (DSC - מספר שלם גדול מ-TL והקרוב אליו ביותר).
 3. מספר יום בשבוע (WD, שבת=0).
 4. שם יום בשבוע (DN, שבת=שביעי).
 5. בלילה-ליל ביום-יום (NH).
 6. יום יוליאני (JD).
לא כותבת כלום.
 • KY - מקבלת פרמטר כפונקציית YOM וכותבת את היום לבריאת העולם.
 • AF - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את תאריך קנגרון. מתחלף לפנות בוקר 2:39:03.1 בשעון חורף ישראל (גם בגרסאות למקומות אחרים).
 • MIX - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את משמר הכהונה. המשמר מתחלף בשבת בצהריים 11:39:03.1 בשעון חורף ישראל (גם בגרסאות למקומות אחרים).
 • DOR - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את תאריך הדורות.
 • XEV - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את תאריך השביעיות.
 • HAM - מקבלת פרמטר כקודמותיה ומחזירה את פרטי תאריך החמה.
  לא כותבת כלום.
 • KC - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את תאריך החמה.
 • HOD - מקבלת פרמטר כקודמותיה ומחזירה את פרטי תאריך המולדות.
  לא כותבת כלום.
 • KH - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את תאריך המולדות.
 • QIV - מקבלת פרמטר כקודמותיה ומחזירה את פרטי התאריך העברי.
  לא כותבת כלום.
 • KQ - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את התאריך העברי.
 • PAR - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את פרשת השבוע.
 • luac - מקבלת פרמטר כקודמותיה וקוראת איתו לשמונת פונקציות הכתיבה הנזכרות לעיל. זו הפעולה המתבצעת בעת פתיחת וטעינת הקובץ.
 • MSH - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את התאריך ליציאת מצרים.
 • SAF - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את מנין השמיטה והיובל ומחזור העיבור.
 • QOM - מקבלת פרמטר כקודמותיה וכותבת את ספירת העומר.

משניות עריכה

 • sig - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את הדקה לבריאת העולם ואת הכוכב השולט באותה שעה.
 • ZT - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את שעון ריב"ב[4].
 • YE - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את רגעי הקב"ה.
 • EK - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את חשבון הקליר.
 • DAF - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את הדף היומי.
 • laqaz - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את התאריך הלועזי, חשוב לשים לב לשינוי בזמני התחלפות התאריכים.
  ניתן להוסיף כפרמטר שני:
  0. כדי לקבל תאריך גרגוריאני גם לפני התיקון
  1. כנ"ל + השעה
  2. כדי לקבל תאריך יוליאני גם אחרי התיקון
  3. כנ"ל + השעה
 • YERM - מקבלת פרמטר כפונקציות הצגה וכותבת את תאריך yerm.

פונקציות המרה עריכה

מחזירות זמן מבריאת העולם. מיועדות לשימוש כפרמטר בפונקציות ההצגה.

 • af - מקבלת את תאריך קנגרון במספרים: סדן, שנה, חודש, יום.
 • qivri - מקבלת:
 1. מספר שנה לבריאת העולם.
 2. חודש עברי[5] "עם גרשיים".
 3. מספר יום בחודש.
 • kriot - מקבלת:
 1. מספר שנה אחר המבול (א'תרנ"ז=0), השנה מתחילה בפרשת בראשית.
 2. פרשת שבוע (בכתיב המופיע בתורה[6]) "תחומה בתוך גרשיים". כשפרשות מחוברות יש לכתוב את הראשונה בלבד. בחגים יש לכתוב את שם החג[7] "עם גרשיים".
 3. מספר יום בשבוע.
 • xviqit - מקבלת את תאריך השביעיות במספרים: יום, שבוע, תקופה, שנה, שמיטה, יובל, מחזור.
 • mixmar - מקבלת (במספרים): בית אב, משמר (שבת אחר הצהריים נחשב למשמר הקודם), מחזור.
  ניתן להוסיף כפרמטר רביעי "א" בשביל משמרות בית ראשון, או "ב" בשביל המשמרות הזמניות בתחילת בית שני.
 • dorot - מקבלת: דור, גוש, יום.
 • kocavim - מקבלת את תאריך המולדות במספרים: מחזור, קבוצה, חודש, שבת, יום.
 • galgal - מקבלת את תאריך החמה במספרים: מחזור, כוכב, שנה, מזל, יום.
 • TK - מקבלת את מספר השנים שעברו מתקופת ניסן שנת א' לבריאת העולם בשבר עשרוני, ניתן להוסיף פרמטר שני כלשהו לתקופת רב אדא.
 • zt - מקבלת את שעון ריב"ב+: דורות, ימים, שעות, מעלות, עונות, עתות, רגעים.
 • kbh - מקבלת את רגעי הקב"ה: יום (0 לנוכחי, מספר חיובי לבאים ומספר שלילי לקודמים), שעות, עונות, עתים, רגעים.
 • kalir - מקבלת את חשבון הקליר: ים, סוף, גיחון, פרת.
 • daf - מקבלת:
 1. מספר מחזור הדף היומי.
 2. מסכת[8] "עם גרשיים".
 3. מספר דף (בלי להפחית את דף א').
 • umot - מקבלת תאריך לועזי במספרים: שנה, חודש, יום, שעות, דקות, שניות (בשעון חורף).
  ניתן להוסיף כפרמטר שביעי: 0 כדי להזין תאריך יוליאני גם אחרי התיקון, 1 כדי להזין תאריך גרגוריאני גם לפני התיקון.
 • mayan - מקבלת את תאריך המאיה: אלוטון, קינצ'ילטון, קלבטון, פיקטון, בקטון, קטון, טון, יוינל, קין.
  מותאמת לשינוי בזמני התחלפות התאריכים.
 • yerm - מקבלת את תאריך yerm: מחזור, מערך, יחידה, חודש, יום.

פונקציות נוספות עריכה

 • xaqa - מקבלת שעה בפורמט (שניות,דקות,שעות) ומחזירה את הזמן ביום מתחילת הלילה בשבר עשרוני (כמו בכל התוכנה, היום מתחלף שש שעות אחרי חצות היום הממוצע).
  מיועדת להתוסף לפרמטר יום בחלק מפונקציות ההמרה כדי לתאם את התחלפות התאריך העברי והלועזי.
 • molad - מקבלת את מספר החודשים שעברו מבריאת העולם וכותבת את המולד ואת הכוכב השולט באותה שעה בירושלים.
  ניתן להוסיף כפרמטר שני: 1 כדי לקבל את התאריך הגרגוריאני והשעה, 2 כדי לקבל את התאריך היוליאני והשעה.
 • RX - מקבלת מספר שנה לבריאת העולם וכותבת לכל חודש את מולדו (כולל תשרי של השנה הבאה).
  ניתן להוסיף פרמטר שני לתאריך לועזי כבפונקציה הקודמת.
 • MX - מקבלת מספר שנת התחלה ושנת סיום לבריאת העולם ומספר חודשים מתשרי וכותבת לכל שנה את מולד החודש הנתון.
  ניתן להוסיף פרמטר רביעי לתאריך לועזי כפרמטר השני בפונקציות הקודמות.
 • cipus - מקבלת מולד בפורמט (חלקים,שעות,מספר יום) ומחזירה את מספר החודשים שעברו מבריאת העולם (0 עד 181439) וכותבת את שם החודש והשנה.
  ניתן להוסיף מספר כלשהו כפרמטר רביעי כדי לחפש את המולד בתקופות אחרות (מספר שלילי לחודשים שלפני בריאת העולם ומספר חיובי לאחרי תקופת ברירת המחדל).
 • sim - מקבלת את מספר השנה לבריאת העולם ומחזירה את סימן הקביעות בארבע אותיות (ב/ג/ה/ז, ש/כ/ח, פ/מ, א/ג/ה/ז).
 • KX - מקבלת מספר שנת התחלה ושנת סיום לבריאת העולם וכותבת לכל שנה את סימן קביעותה.
 • HK - מקבלת (פרמטר 4 ו 5 רשות):
 1. מספר שנת התחלה לבריאת העולם (מ-2 ומעלה).
 2. מספר שנת סיום לבריאת העולם.
 3. סימן קביעות שלם או חלקי "בתוך גרשיים".
 4. 1 אם פסח הושמט, 2 אם ראש השנה הושמט, 5 אם שניהם הושמטו, 3 אם הבדיקה לפי חלות נר ראשון של חנוכה, 4 אם הבדיקה לפי חלות ט"ו בשבט.
  ניתן לכתוב כל ערך אחר כדי להוסיף את פרמטר 5
מחזירה את כל השנים שבהן חל הסימן הנתון ואת ההפרש בין כל שנה לקודמתה וכותבת את סך מספרן.
  5. הפרש השנים.
מחזירה את כל השנים שבהן חל הסימן בהפרש הנתון ואת מספר כל שנה במחזור העיבור וכותבת את סך מספרן.
 • HM - מקבלת:
 1. מספר שנת התחלה לבריאת העולם (כלולה בחישוב).
 2. מספר שנת סיום לבריאת העולם (לא כלולה).
 3. מרחק בחודשים מתשרי (חיובי לאיחור ושלילי להקדמה) או שבר כדי לבדוק את כל החודשים.
 4. 1 לחיפוש לפי חלקים מתחילת ליל שבת, 2 (או כל מספר אחר) לחיפוש לפי חלקים מתחילת כל לילה, 3 לחיפוש לפי חלקים מתחילת כל שעה.
  0 לחיפוש בא' בחודש, 1- לחיפוש יום לפניו, 2- לחיפוש יומיים לפניו, 3- לחיפוש שלשה ימים לפני א' בחודש.
  28 לחיפוש בכ"ח בחודש שעבר, 29 לחיפוש בכ"ט בו, 30 לחיפוש בל' אם החודש מלא וא' אם החודש חסר, 31 לחיפוש בא' אם החודש מלא.
  בכל האפשרויות הגבלת החלקים היא מתחילת הלילה. החיפוש לפי ימי החודש הוא מתשרי שנת ב' ואילך.
 5. גבול התחלת החיפוש בחלקים (כלול בחישוב).
 6. גבול סיום החיפוש בחלקים (לא כלול).
כותבת את מספר הפעמים שהמולד חל בטווח הגבולות ומחזירה את השנים (והחודשים - אם פרמטר 3 שבר) שזה קורה בהן.
ניתן לחפש רק בחלק מימי השבוע על ידי הזנת מספריהם כפרמטר שביעי (לדוגמא: 2350 יחפש את הימים שני, שלישי, חמישי ושבת).
יש להקפיד שאפס לא יהיה הראשון או להוסיף גרשיים ("0123").
ניתן להגביל את השנים הנבדקות בתוך מחזור העיבור על ידי הזנת פרמטרים שביעי (גבול תחתון) ושמיני (גבול עליון):
למעוברות - 0 ו 6, לפשוטות - 7 ו 18, ללפני מעוברות - 7 ו 13, לאחרי מעוברות - 12 ו 18[9]
 • HR - מקבלת:
 1. מספר שנת התחלה לבריאת העולם.
 2. מספר שנת סיום לבריאת העולם.
 3. מספר מרחק שנים.
כותבת את כל אפשרויות ימי השנים במרחק הנתון בטווח הנתון ואת סך האפשרויות וההפרש ביניהן.
 • XAB - מקבלת פרמטר שני כפונקציות הצגה וכותבת את היום בשבוע. הפרמטר הראשון קובע את הפורמט:
  מספר ששארית חלוקתו בתשע היא:
  0. שם היום בלבד.
  1.שם היום + 'בשבת', שבת = שבת קדש.
  2.כנ"ל אלא שיום ראשון נקרא אחד בשבת.
  3.יום + שם היום.
  4.יום + כנ"ל 1.
  5.יום + כנ"ל 2.
בשלשת האחרונים אם הפרמטר השני ריק נוסף 'היום'.
  6.יום/ליל + שם היום.
  7.יום/ליל + כנ"ל 1.
  8.יום/ליל + כנ"ל 2.
בשלשת אלו אם הפרמטר השני ריק נוסף 'עכשיו'.
 • xaqon - מקבלת בשני הפרמטרים זמן מבריאת העולם וכותבת את הפרש הזמן. אם הפרמטר השני ריק הוא נחשב לזמן הנוכחי.
 • GIM - מקבלת רצף אותיות "תחום בגרשיים" ומחזירה את הגימטריה שלו. אותיות סופיות נחשבות 500 עד 900. רווח, גרש או מקף הופך את שלפניו לאלפים (אלא אם הוא בסוף).

פקודות שימושיות עריכה

 • (molad(HOD().AM - כותב את המולד האחרון.
 • (KQ(cixuv(HOD().AM).MT-1 - כותב את התאריך העברי של זמן המולד ללא חישוב הפרש השעות מירושלים.
 • (KQ(cixuv(HOD().AM).LM - כותב את התאריך העברי של זמן המולד עם חישוב הפרש השעות מירושלים.
 • (1+molad(HOD().AM - כותב את המולד הבא.
 • (0.5,1+molad(HOD().AM - כותב את סוף זמן קידוש לבנה.
 • XZ.(זמן)QIV - נותן את מספר השנה העברית.
 • YC.(זמן)QIV - נותן את מספר היום בחודש העברי.
 • xana.(זמן)QIV - נותן את הגימטריה של השנה העברית.
 • codex.(זמן)QIV - נותן את שם החודש העברי.
 • yom.(זמן)QIV - נותן את הגימטריה של היום בחודש העברי.
 • DSC.(זמן)DSC-YOM.(זמן)YOM - נותן את מספר הימים שבין התאריכים.

פרמטר ריק שווה לזמן העכשווי.

 • OX.(שנה)ta - נותן את מספר הימים בשנה.
 • OC.(שנה)ta - נותן את מספר הימים בכל חודש בשנה.
 • XC.(שנה)ta - נותן את שמות החודשים בשנה.
 • (תאריך לידה)DSC-qivri - נותן את הגיל הנוכחי בימים.

הערות שוליים עריכה

 1. ^ כרום, אדג', פיירפוקס ואופרה מציגים טוב. אקספלורר וספארי עושים בעיות.
 2. ^ סדר מספרי השנים במחזור העיבור הוא: 17, 10, 3, 15, 8, 1, 13, 6, 18, 11, 4, 16, 9, 2, 14, 7, 0, 12, 5.
 3. ^ 35°14'13.5" מזרח.
 4. ^ עם הדורות
 5. ^ תשרי, מרחשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, אדר א', אדר ב', ניסן, אייר, סיון, תמוז, אב, אלול.
 6. ^ בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדת, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי, שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקדי, ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצרע, אחרי מות, קדשים, אמר, בהר, בחקתי, במדבר, נשא, בהעלתך, שלח, קרח, חקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי, דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שפטים, כי תצא, כי תבא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה.
 7. ^ פסח, ראש השנה, כפור, סכות.
 8. ^ ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קינים, תמיד, מידות, נדה.
 9. ^ סדר מספרי השנים במחזור העיבור הוא: 17, 10, 3, 15, 8, 1, 13, 6, 18, 11, 4, 16, 9, 2, 14, 7, 0, 12, 5.
  אם הפרמטר השמיני נמוך מהשביעי תיבדקנה כל השנים שמעל השביעי ומתחת לשמיני.