מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/אינדוקציה מתמטית/אינדוקציה על סכומים/תרגילים

תרגיליםעריכה

  1. הוכח באינדוקציה שהסכום של   אברים ראשונים של סדרה חשבונית הוא:  
  2. חשב, בעזרת הנוסחא שהוכחת בסעיף קודם, את הסכום של 20 האברים הראשונים בסדרה   .
  3. נתונה הנוסחא הבאה-   ,   הוא מספר טבעי. הוכח, שעבור כל   טבעי ואי-זוגי, הביטוי   הוא שלם.