מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/אי-שוויונות/אי-שוויונות ממעלה ראשונה/תרגילים

בדף זה מופיעים תרגילים לתרגול פתרון אי-שיויונים ממעלה ראשונה ומערכות אי-שיויונים פשוטות (מעלה ראשונה).
הפתרונות לתרגילים בדף זה מופיעים בדף זה: פתרונות.

אי-שיויונים ממעלה ראשונה עריכה

פתור את אי-השיויונים הבאים:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

מערכות אי-שיויונים עריכה

קשר וגם (and) עריכה

שרטט את אי-השיוויונים הבאים על ציר המספרים, ומצא את פתרונם:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  


פתור את המערכות הבאות של אי-השוויונים: (כדאי ורצוי להשתמש בשרטוט העזר של ציר המספרים)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  


קשר או (or) עריכה

שרטט את אי-השיוויונים הבאים על ציר המספרים, ומצא את פתרונם:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  


פתור את המערכות הבאות של אי-השוויונים: (כדאי ורצוי להשתמש בשרטוט העזר של ציר המספרים)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.