מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חוקי החשבון/לוגריתמים ומשוואות מעריכיות/חוקי החזקות/תרגילים

בחלק קטן מהתרגילים הבאים, ידע קודם בפירוק מספר לגורמים ראשוניים יכול לעזור.

פישוט ביטויים עריכה

פשט את הביטויים הבאים:

 

פתרון

 


 

פתרון

 


 

פתרון

 


 

פתרון

 


 

פתרון

 

 


 

פתרון

 

נזכור כי כפל מקיים חוק החילוף ולכן במונה אני יכול לשים את ה- aים אחד ליד השני, את ה- bים אחד ליד השני ואת ה- cים אחד ליד השני. הכפל גם קיבוצי ולכן אני יכול לשים סוגריים מסביב לכל זוג ואז להשתמש בתכונה השנייה של חזקות שכתוב בדף הקודם.

 

 


 

פתרון