מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חקירת משוואות/חקירת משוואה ריבועית/תרגילים/רמה א

תרגילים עריכה

עבור כל אחת מהמשוואות הבאות קבעו מתי יש להן:

 1. שני פתרונות בדיוק
 2. פתרון אחד בלבד
 3. אין אף פתרון

את התשובות עליכם לכתוב באמצעות ערכי  .

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

פתרון עריכה

 1. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 2. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 3. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 4. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 5. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 6. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 7. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 8. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 9. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 10. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 11. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 12. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 13. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 14. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 15. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 16. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 17. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 18. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 19. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 20. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 21. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 22. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 23. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 24. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 25. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 26. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 27. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 28. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 29. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 30. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.