מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חקירת משוואות/חקירת משוואה ריבועית/תרגילים/רמה ב

תרגילים עריכה

סט נוסף של בעיות לתרגול עצמי. עבור אלה ערכי   יש למשוואות

 1. שני פתרונות
 2. פתרון יחיד
 3. אין פתרון כלל
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  

פתרונות עריכה

 1. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 2. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 3. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 4. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 5. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 6. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 7. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 8. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 9. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 10. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 11. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 12. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 13. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 14. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 15. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 16. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 17. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 18. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 19. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 20. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 21. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 22. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 23. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 24. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 25. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 26. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 27. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 28. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 29. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 30. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 31. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 32. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 33. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 34. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 35. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 36. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 37. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 38. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 39. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 40. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 41. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 42. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 43. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 44. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 45. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 46. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 47. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 48. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 49. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 50. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.