מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חקירת משוואות/חקירת משוואה ריבועית/תרגילים/רמה ב

תרגיליםעריכה

סט נוסף של בעיות לתרגול עצמי. עבור אלה ערכי   יש למשוואות

 1. שני פתרונות
 2. פתרון יחיד
 3. אין פתרון כלל
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  

פתרונותעריכה

 1. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 2. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 3. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 4. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 5. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 6. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 7. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 8. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 9. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 10. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 11. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 12. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 13. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 14. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 15. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 16. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 17. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 18. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 19. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 20. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 21. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 22. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 23. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 24. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 25. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 26. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 27. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 28. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 29. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 30. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 31. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 32. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 33. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 34. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 35. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 36. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 37. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 38. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 39. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 40. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 41. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 42. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 43. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 44. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 45. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 46. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 47. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 48. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 49. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.  
 50. פתרון:
  1.  
  2.  
  3.