מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חקירת משוואות/משוואה לינארית

מה היא משוואה לינארית?

עריכה

משוואה ליניארית היא משוואה שנוסחתה הכללית :   לנעלמים   יש מקדמים  

ניתן לשנות את האותיות של הנעלמים והמקדמים לדוגמה במקום לרשום כי נוסחתה הכללית של משוואה לינארית היא   ניתן לכתוב  

סוגים של משוואה לינאריות נפוצות

עריכה

משוואה ממעלה ראשונה עם נעלם אחד

עריכה

משוואה ממעלה ראשונה יכולה להיות עם יותר מנעלם אחד:

מעלות(=חזקת) המשוואה

עריכה

משוואה לינראית יכולה להיות להיות עם נעלם ממעלה גבוה מאחד:

  • משוואה ממעלה ראשונה עם נעלם אחד היא מהצורה   היא ממעלה ראשונה מאחר והנעלם   ממעלה ראשונה.
  • משוואה ריבועית היא מהצורה   היא ממעלה שניה מאחר והנעלם   ממעלה שניה ( ).