מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/הטרינום/תרגילים

פתרי את התרגילים:

תשובות

עריכה
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

שאלות כאשר   :

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

תשובות

עריכה
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.