מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/הטרינום/תרגילים

פתרי את התרגילים:

תשובותעריכה

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

שאלות כאשר   :

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

תשובותעריכה

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.