מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/השלמה לריבוע

השלמה לריבועעריכה

 

 

נשלים את הביטוי   לריבוע ונקבל  

נחסיר (או נחבר) את האיבר החדש שנוסף  

נפתר מהחזקה ונפתור את התרגיל

דוגמהעריכה

 

הסברעריכה

 

 

 

נחזיר את הנעלם a  

נכפיל בנעלם a  

נצמצם ונפתח את הנעלם בי ונקבל:  

הוכחת הנוסחה לפתרון כפל מקוצרעריכה