מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/תרגילים

תרגילים נוספים עריכה

הבא לצורה הפשוטה ביותר (ללא שימוש במחשבון)

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.