מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/מספרים מרוכבים/שורשי היחידה

עריכה

בפרק זה נלמד על פתרונות המשוואה   ובכדי להבין את הרעיון העומד מאחוריהם נבחן את המשוואה מסדר  

נציג את המספרים במשוואה   באמצעות הצגה קוטבית:

 
  (הנקודה  )

נציב ונקבל  

אם שני מספרים מרוכבים שווים אז הערך המוחלט (הרדיוס) שלהם שווה והם נבדלים בגדלי הארגומנטים. זה בדיוק המצב שעומד לפניו לכן נוכל לטעון כי:

 
  כלומר  

נציב ערכים ונמצא את הזוויות העונות למשוואה

6              
               

הפתרונות הינן :


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.