מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/תבניות מספר

תבנית מספר הנה תבנית המרכיבה מספר. משמע ביטוי מתמטי המורכב ממספרים, פעולות חשבון למיניהן ומשתנים. לדוגמא: 2+6 הוא שם המספר של 8. דוגמא נוספת: במשוואה x+4=8 הביטוי x+4 הנו שם מספר נוסף ל8.

כללי כתיבה של תבנית מספר

  1. האותיות בתבנית מספר נקראות משתנים.
  2. המספרים הכתובים משמאל לאותיות נקראות מקדמים.
  3. בכפל משתנה, המספר ירשם משמאל לימין נוותר על כתיבת הכפל. אם המספר נכתב מימין למשתנה יש להחזיר את פעולת הכפל, לדוגמא: 5Xa יכתב 5a ו-aX5 ישאר כמו שהוא.
  4. בכפל משתנה במשתנה נוותר גם אז על פעולת הכפל.
  5. בתבניות מספר משתמשים בחילוק אבל אפשר להחליף אותו בקו שבר.
  6. בכפל שבר במשתנה ניתן להשתמש בשבר כמקדם של המשתנה.
  7. כאשר מקדם הוא 1 נוותר על כתיתבתו, 1x=x, כאשר המקדם הוא 1- נוותר על כתיבתו, 1x=−x-.