מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מעגלים/זוויות היקפיות הנשענת על אותה קשת (או על קשתות שוות) שוות זו לזו

הסברעריכה

הוכחהעריכה

 
תיאור התמונה

הוכחה קלה מאוד ומתבצעת באמצעות המשפט זוית הקפית במעגל שווה למחצית הזוית המרכזית הנשענת על אותה קשת.

  • לזוויות   אותה זווית מרכזית ( )
  • הן שתיהן שוות למחציתן ועל כן  
  •  .