מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מעגלים/זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה ל-90 מעלות

נתון:

  • קוטר
  • מרכז המעגל
תיאור התמונה

צ"ל:

הוכחה