מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/אליפסה/האליפסה היא מעגל מכווץ

האליפסה היא המקום הגאומטרי המתקבל מהמעגל על-ידי כיווץ או מתיחה המרחק של כל הנקודות מעגל מהקוטר בערך קבוע כך שבפועל אנו מחליפים את כל נקודה שעל המעגל בנקודה בתנאי ש- .דוגמה 1: אליפסה כיווץ של המעגל

נתון המעגל . בונים אליפסה המתקבלת על-ידי הכפלת שיעורי ה- של נקודות המעגל ב- . מצא את משוואת האליפסה המתקבלת.

על-פי הנתונים . כדי להכפיל את שיעורי ה- עלינו להכפיל במקדם (הרי משוואת האליפסה ), לכן מצד אחד, נהפוך את המקדמים ומצד שני, נחלק ב- את משוואת האליפסה ונציב את הנתון כך ש

נחלק ב- ונקבל


הוכחה

עריכה

אם המעגל   מקיים את התנאי   , דהיינו הציר הראשי הוא ציר ה-   ועליו הנקודה   , נחליף את הנקודה בנקודה אחרת, שערך ה-   קטן מערך הנקודה על המעגל, כלומר   .

עתה בעזרת הנקודה החדשה נמצא את המקום הגאומטרי המתקבל. מאחר שהקשר בין   דומה לקשר בין   , נוכל להניח כי הנוסחה המקשרת הינה משוואת מעגל. במילים אחרות, נציב את הנקודה במשוואת מעגל חדשה ונקבל   .

נביע את המשוואה שקיבלו עבור כל ה-   המקיימות קשר זה (ולא רק עבור הנקודה הספציפית שלנו  ). נציב במקום   את   עבור כל נקודה. עתה קיבלנו משוואה של אליפסה   .

נחלק את המשוואה ב-   ונקבל משוואת אליפסה   שהציר הגדולה שלה שווה לקוטר המעגל.