מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ההיפרבולה/האסימפטוטות של ההיפרבולה

אסימפטוטות ההיפרבולה הקנונית עריכה

נשתמש בנוסחה השנייה שמצאנו עבור משיק, ונחשב את הגבול כש  שואף לאינסוף.  

כלומר משוואת האסימפטוטות היא:

 

אסימפטוטות ההיפרבולה הכללית עריכה