מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/הנקודה/חלוקת קטע ביחס

חלוקת קטע ביחס נתון -

אם קטע מתחלק ביחס של K ל L אזי: שיעור הנקודה המחלקת את הקטע יהיה לפי הנוסחה הבאה. יש לשים לב ש- מוכפל ב - הכוונה היא שהוא מוכפל באורך הקטע - המרוחק ממנו! וכך גם לגביי הערך . הנוסחה -

דוגמה עריכה

ישנו קטע AB באורך 10 יח' נתון : נק' A = 0,0 נק B = 0,10 על הישר נסמן נק' C כך שהיא תחלק את הקטע ביחס של 2 ל 3 על מנת למצוא את שיעורי הנק' C נציב בנוסחא:   ונקבל את שיעור ה Y שהוא 4.