מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/הנקודה/שיעורי אמצע של קטע

אמצע של קטע עריכה

קיימת נוסחאה פשוטה למציאת אמצע הקטע הנמתח בין הנקודות:   ו  , והיא מתחלקת לשתי נוסחאות פשוטות, כאשר X3 וY3 מסמנים את שיעורי אמצע הקטע:

  •    
  •    

היא גם די הגיונית, מכיוון שאנו לוקחים את הממוצע של הנקודות.

תרגילים לדוגמה עריכה

1. מצא את אמצע הקטע שמתחיל בנקודה   ונגמר בנקודה  

פתרון: פשוט נציב בנוסחאה, כאשר קצות הקטע יהיו בהתאמה, כלומר, X1 וY1 יהיו אותה נקודה. ראשית נמצא את שיעור הX של האמצע:

   

   

   

באופן דומה נעשה גם עם y .