מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/הפרבולה/הפרבולה הקנונית

קדקוד הפרבולה הקנונית נמצא בראשית הצירים כך שמדריך הפרבולה מאונך לציר ה- .

במילים אחרות, המרחק של המוקד (החיובי) מהמדריך הוא כך שמוקד הפרבולה הנו ומשוואת המדריך הנו .