מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/הפרבולה/מציאת משוואת הפרבולה על פי המשיק

לאחר שמצאנו את משוואת המשיק באמצעות הפרבולה, נוכל לעשות זאת גם ההיפך.

נתונה לנו משוואת משיק, .

נשתמש בנוסחה שקיבלנו בפרק הקודם, ונשווה למשוואה הנתונה:

קיבלנו מערכת משוואות בשני נעלמים (הנקודה ופרמטר הפרבולה), שפתרונה ייתן: