מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/הפרבולה/משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה

אם נתונה נקודה על הפרבולה, (על פי משוואת הפרבולה, ), אז את משוואת המשיק בנקודה ניתן למצוא על פי המשוואה המפורשת של הפרבולה: . קודם כל חשוב לשים לב האם הנקודה היא ברביע הראשון או ברביע הרביעי . נניח לצורך החישוב שהיא ברביע הראשון. נקבל:

כעת נחשב את משוואת המשיק באמצעות הנוסחה ונקבל:

.