מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/מצבים הדדיים מיוחדים בין ישרים/תחומי עליה וירידה

גרף מעל ומתחת

עריכה

ישנם שתי דרכים למצוא איזה גרף מעל איזה גרף :

 1. מציאת נקודות קיצון של הפונקציות.
 2. שרטוט הפונקציה.
 3. בדיקה על-ידי התבוננות היכן הפונקציה מעל פונקציה.

חישוב

עריכה
 • בכדי לדעת מתי   גדול מ-   נפתור את אי־השוויון:   .
 • בכדי לדעת מתי   קטן מ-   נפתור את אי־השוויון:   .

דוגמא

עריכה

יש לנו שתי פונקציות:

 •   .
 •   .
 • מתי   גדול מ-   ?
 •   – נסדר אגפים
 •  
 •  
 •  
 •  

נצייר ציר x (פרבולה ישרה) ונבדוק מתי x קטן מאפס.

  גדול מ-   בטווח: