מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/קביעת הסימן למרחק שבין הנקודה לישר

אם רוצים למצוא את ערכי הנקודה על סמך מרחק נתון, הנקודה יכולה להיות מתחת לישר (כלומר המרחק שלילי ואז אם ) או מעל הישר (כלומר המרחק חיובי ואזי אם ). לכן עלינו לבחון את התנאים של משוואת הישר

  1. במידה והמקדם
    • הנקודה מעל הפונקציה אם התוצאה חיובית .
    • הנקודה מתחת הפונקציה אם התוצאה שלילית.
  2. במידה והמקדם (דהיינו הנקודה על הישר) עלינו לוודא כי המקדם .
    • הנקודה מעל הפונקציה אם התוצאה חיובית.
    • הנקודה מתחת הפונקציה אם התוצאה שלילית.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.