מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/מקומות גיאומטריים

המקום הגיאומטרי הוא אוסף של כל הנקודות להן תכונה מסוימת. כלומר, כל נקודה הנמצאת על המקום הגיאומטרי מקיימת את התכונה המסוימת, ולהיפך-כל נקודה המקיימת את התכונה המסוימת נמצאת על המקום הגיאומטרי.

דוגמה 1: עריכה

מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות המרוחקות מרחק שווה מהנקודה (3,5) ומנקודה (1-,3)?

נסמן ב-(x,y) נקודה כלשהי הנמצאת על המקום הגיאומטרי המבוקש. ולכן: 

 

 

  אז משוואת המקום הגיאומטרי היא קו ישר המקביל לציר ה-X שמשוואתו: y=2.

דוגמה 2: עריכה

מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהישר   שווה לאורך המשיק מהן למעגל  .

נמצא את מרכז המעגל ורדיוסו:

 

 

 

ולכן המרכז הוא   והרדיוס הוא 2.

לפי זה המרחק של נקודה כלשהי ממרכז המעגל הוא   ואורך המשיק למעגל הוא  .

המרחק מהישר הוא:  

נשווה את המרחקים:

 

נעלה בריבוע:

 

נעביר אגפים:

 

כלומר   וזוהי משוואת פרבולה.