מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/נוסחה למציאת שטח משולש ע"י 3 נקודות

מציאת שטח משולש ע"י 3 נקודות נתונות

עריכה

שטח משולש שקודקודיו-

 

הוא:

 


יש לציין כי סדר החיסור   יכול להיות הפוך בתנאי שכל השאר החיסורים יתהפכו.
זה הכלל: "כל מי שראשון לא יהיה ראשון עוד פעם"
כלומר אם יש   אז לא יהיה   כי   היה כבר ראשון אלא יהיה   וכמובן שאין הבדל בגלל הערך מוחלט.

מציאת שטחים של מצולעים אחרים לפי שיעורי הנקודות במערכת הצירים

עריכה

למציאת שטחים של מצולעים אחרים - לחצו כאן