מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/סיכום ונוסחאות

נקודה עריכה

 • המרחק בין שתי נקודות   הוא  .

ישר עריכה

 • המשוואה הכללית של ישר:  
 • המשוואה המפורשת של ישר (עבור  ):  
 • שני ישרים   מתלכדים אם ורק אם ניתן להכפיל משוואה אחת במספר קבוע ולקבל את השנייה
 • שני ישרים   מקבילים אם ורק אם ניתן להכפיל משוואה אחת במספר קבוע כך שהמקדמים של   ו   יהיו זהים
 • שיפוע הישר על פי 2 נקודות הוא:  
 • משוואת הישר על פי נקודה ושיפוע היא:  
 • משוואת הישר על פי 2 נקודות היא:  
 • הקשר בין שיפוע הישר לזווית שהוא יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה  הוא:  
 • המרחק של ישרים מקבילים הוא:  
 • המרחק של נקודה מישר הוא  

מעגל עריכה

 • המשוואה של המעגל הקנוני היא:  
 • המשוואה הכללית של המעגל היא:  
 • משוואת המשיק למעגל הקנוני בנקודה   שעליו היא:  
 • משוואת המשיק למעגל הכללי בנקודה   שעליו היא:  
 • אורך המשיק למעגל שרדיוסו   מנקודה שנמצאת במרחק   ממרכז המעגל הוא:  

אליפסה עריכה

 • המשוואה של האליפסה הקנונית היא:  

היפרבולה (לא לבגרות) עריכה

 • המשוואה של ההיפרבולה הקנונית היא  
 • משוואות האסימפטוטות של ההיפרבולה הקנונית הן:   ו  

פרבולה עריכה

 • המשוואה של הפרבולה הקנונית היא: