מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/שילוב של חשבון דיפרנציאלי וגיאומטריה אנליטית

המשיקים לפונקציה בנקודות החיתוך של הפונקציות יוצרים משולש. מצא את צלעותיו ואת זוויותיו.
פתרון
נשווה את הפונקציות.

קובץ:גרף.gif

הנקודות הן (8-,2) (8-,2-) נחשב את משוואת המשיק בנקודה
הראשונה נציבמשוואת המשיק הראשונה היא
משוואת המשיק השניה
נציב
m=-4
ומשוואת המשיק
נשווה אותם כדי למצוא את נקודת החיתוך ונגלה שהנקודה היא (16,0-) נקרא לנקודה הזאת A,לנקודה (8-,2) B ולנקודה (8-,2-) CA=BA BC=4 , C=
לפי משפט קוסינוסים נקבל

נציב AB=AC