מתמטיקה תיכונית/הנדסת המרחב/גליל

ניתן להגדיר גליל בשני אופנים.

  • גוף סיבוב של מלבן.
  • מנסרה שבסיסה עיגול.

נפח ושטחי מעטפת ופנים עריכה

  • נפח הגליל שווה למכפלת הגובה בשטח העיגול:  
  • שטח הפנים של הגליל שווה למכפלת הגובה בהיקף המעגל:  
  • שטח המעטפת של הגליל שווה לשטח הפנים ועוד פעמיים שטח העיגול: