מתמטיקה תיכונית/הנדסת המרחב/חרוט

חרוט הוא גוף סיבוב של משולש ישר זווית. ניתן להגדיר חרוט גם כפירמידה שבסיסה עיגול.

הקו היוצר של החרוט הוא היתר של המשולש המסתובב ומסומן לרוב באות

נפח ושטחי מעטפת ופניםעריכה

  • נפח החרוט שווה לשליש מכפלת הגובה בשטח העיגול:  
  • שטח פני החרוט שווה למחצית מכפלת היקף המעגל בקו היוצר:  
  • שטח מעטפת החרוט שווה לשטח פני החרוט ועוד שטח שטח העיגול