מתמטיקה תיכונית/הנדסת המרחב/מנסרה

מנסרהעריכה

 
מנסרה משולשת ישרה

מנסרה = צורה מרחבית אשר לה שני בסיסים חופפים ומקבילים. תכונות :

  1. בסיסי המנסרה = שני מצולעים מקבילים וחופפים.
  2. הפאות הצדדיות של המנסרה = מצולעים צדדים, העוטפים את המנסרה. פאות המנסרה הם מצולעים ולכן חלים עליהם כל תכונות של המצולע.סוגי מנסרותעריכה

שם המנסרה נקבע על פי מצולע הבסיס ולכן קיים מגוון רב של מנסרות : מנסרה משולשת, מנסרה מרובעת וכדומה.

נוסחאותעריכה

נפח המנסרה:  

שטח מעטפת המנסרה (M): סכום שטחי הפאות

שטח פני המנסרה (P): סכום שטחי הפאות + סכום שטחי הבסיסי