מתמטיקה תיכונית/הנדסת המרחב/מנסרה

מנסרה

עריכה
 
מנסרה משולשת ישרה

מנסרה = צורה מרחבית אשר לה שני בסיסים חופפים ומקבילים. תכונות :

  1. בסיסי המנסרה = שני מצולעים מקבילים וחופפים.
  2. הפאות הצדדיות של המנסרה = מצולעים צדדים, העוטפים את המנסרה. פאות המנסרה הם מצולעים ולכן חלים עליהם כל תכונות של המצולע.סוגי מנסרות

עריכה

שם המנסרה נקבע על פי מצולע הבסיס ולכן קיים מגוון רב של מנסרות : מנסרה משולשת, מנסרה מרובעת וכדומה.

נוסחאות

עריכה

נפח המנסרה:  

שטח מעטפת המנסרה (M): סכום שטחי הפאות

שטח פני המנסרה (P): סכום שטחי הפאות + סכום שטחי הבסיסי