מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תשס"ט (ניסוי)/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

יחס הבנים לבנות הוא 2:5.

נסכום את היחידות ביחס ונקבל 2+5 =7.

מכאן שהבנות הן   מתלמידי הכיתה והבנים הן  .

מספר הבנות הוא  , מספר הבנים הוא 25 - 35 = 10.

סעיף ב

עריכה

נחשב את הגובה הממוצע בשתי שיטות (בבגרות מספיקה אחת).

הדרך הישירה

עריכה

נחשב את סכום הגבהים בכיתה. 10*150 + 140* 25 = 5000 נחלק במספר התלמידים בכיתה ונקבל כי הגובה הממוצע הוא  

דרך נקודת יחוס

עריכה

נבחר את גובה הבנות, 140 כנקודת יחוס.

ההפרש של הבנות מנקודת היחוס הוא 0.

ההפרש של הבנים מנקודת היחוס הוא 10.

סכום ההפרשים הוא  

ההפרש הממוצע הוא  

הממוצע הוא נקודת היחוס ועוד ההפרש הממוצע =  


העשרה

עריכה