מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תשע"א (ניסוי)/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

 

 

 

 

 


 


 

ההסתברות לכובע פגום במפעל C היא 3%.

סעיף ב עריכה

 


בסעיף א חישבנו כי הסיכוי לכובע פגום ב C הוא 3% - 0.03 אנו בוחנים 6 כובעים ולכן אנו דוגמים מהתפלגות  

ההסתברות לקבלת k הצלחות ב-n ניסויים ( ) היא:

 


 


נוסחת הבינום היא  , ולכן:  

מכאן  

<0.154572125=math>P(at most 1 bad at C) = 6*0.03^1*0.97^5 </math>

 

 


העשרה עריכה