מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תשע"ג/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

תת סעיף 1 עריכה

הסיכוי להוציא כדור לבן בקופסה A הוא  

הסיכוי להוציא כדור לבן בקופסה B הוא  

הסיכוי להוציא כדור לבן בקופסה C הוא  

הסיכוי לבחור קופסה הוא שווה [1] ולכן הוא  

הסיכוי לשליפת כדור לבן הוא

 

 

תת סעיף ב עריכה

נחשב ישירות.

בתת הסעיף הקודם ראינו כי  

 

 

סעיף ב עריכה

בקופסה C יש כדור לבן יחיד. ניתן להגיע למצב בו אין כדור לבן ב C אם

  • מוציאים את הכדור הלבן בשליפה הראשונה
  • מוציאים כדור שחור בשליפה הראשונה ובשניה מוציאים את הכדור הלבן מבין ארבעת הכדורים שנשארו.

שימו לב שהאירועים זרים.

הסיכוי לאירוע הראשון הוא  

הסיכוי לאירוע השני הוא  

 


העשרה עריכה

  1. ^ מתי משרד החינוך יבין שלא כל התפלגות אקראית היא אחידה?