מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תשע"ד/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

מספר התומכים באבי הוא  

סמפר התומכים בענת הוא  

מספר התומכים בדוד הוא  

סמפר התלמידים הוא  

הסתברות לתמיכה באבי הוא  

סעיף ב עריכה

נתון כי מספר התלמידות התומכות בענת הוא 200.

 

סעיף ג עריכה

התלמידים שאינם תומכים בענת תומכים באבי או בדוד ומספרם הוא  

 

 

סעיף ד עריכה

 

נדגמים 5 תלמידים ולכן אנו דוגמים מתוך התפלגות ברנולי  


ההסתברות לקבלת k הצלחות ב-n ניסויים ( ) היא:

 

 


נוסחת הבינום היא  , ולכן:  

מכאן  

 

העשרה עריכה