מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תשע"ז/035806/תרגיל 6

טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

נמצא באמצעות האסימפטוטה האנכית   את הפרמטר   עבור הפונקציה:  

נציב   ונשווה לאפס את המכנה   לפיכך  

נמצא באמצעות האסימפטוטה האופקית   את הפרמטר   עבור הפונקציה:  

מאחר ומדובר בפונקצית חזקה ניתן לבצע בדיקה זריזה. אנו נעזר בדרך הארוכה:  

נצמצם ונקבל  

נציב   ונקבל  

על פי הנתונים   ולכן   דהינו  

מכאן  

סעיף ב

עריכה

נמצא את תחום ההגדרה עבור  

 

נעזר בטרינום  

 

סעיף 2

עריכה

נמצא נקודות חיתוך עם ציר ה-y על ידי הצבה  

  נקודת החיתוך  

נמצא נקודות חיתוך עם ציר ה-x על ידי הצבה  

 

נפטר מהמכנה   נוציא גורם משותף:   ונקבל כי נקודות החיתוך  

סעיף 3

עריכה

על פי סעיף 1 לפונקציה נקודה חשודה כאסימפטוטה אנכית נוספת   ואין אסימפטוטה אופקית נוספת (על פי סעיף א )

נבדוק האם הנקודה   יכולה להיות חור במידה ומאפסת את המונה ונקבל כי   הנקודה מאפסת גם את המונה.

לפיכך יתכן כי יש לנו נקודה חשודה להיות חור. נציב בטבלה :

     
0.800039992 0.80003992016 גבול חשוד  

מאחר שערך ה-y קטן ככל שמתקרבים לנקודה => חור.

[אפשרות אחרת היא לצמצם את הפונקציה :   ולקבל  

כאשר נציב   נקבל כי y אינו שואף לאינסוף ולכן יש לנו חור]


סעיף 4

עריכה

נגזור את הפונקציה   כלומר את הפונקציה   על פי פונקצית מנה:

 

נשווה לאפס ונמצא נקודות קיצון:  אין נקודות חיתוך. לכן עליה וירידה תלוי בחור ובאסימפטוטה  


ירידה  

עליה: אין.

סעיף ג

עריכה

סעיף ד

עריכה

עבור אלו ערכי   מתקיים  ? נמק.

במילים אחרות נשאל מתי  .

נביט בסרטוט ונראה כי הערכים בהם הפונקציה קטנה מאפס הם  

סעיף ה

עריכה

נגדיר   הראה כי השטח המוגבל על ידי ציר ה- , על ידי גרף הפונקציה   ועל ידי הישר   הוא  . נמק את תשובתך

נבצע אינטגרל :   (ניתן לראות כי הפונקציה מתחת ציר ה-x מפני ש-f^2(x) תמיד חיובי ואילו הנגזרת על פי סעיף ד4 הוא שלילי).

 


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הוסף קטגוריה מתאימה בהתאם לקטגוריות הקיימות ב: פתרונות לבגרויות (לפי נושא) על פי הכיתוב: לפי "נושא - שאלון"