מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תש"ע (ניסוי)/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

תת סעיף 1 עריכה

נתון כי

 

 

 

תת סעיף עריכה

 

נחשב את ההסתברות לשני המקרים

 

אנו נבחנים בהסתברות 2 פעמים ולכן אנו דוגמים מהתפלגות  

ההסתברות לקבלת k הצלחות ב-n ניסויים ( ) היא:

 

  נוסחת הבינום היא  , ולכן:  

מכאן  


   


 

תת סעיף 3 עריכה

ניתן לעבור את המבחן במעבר שתים מהבחינות או כל הבחינות. את הסיכוי לאירועים אילו חישבנו מוקדם יותר.    

סעיף ב עריכה

יש לחשב את  

 

נשים לב כי שרבגע שתלמיד עובר את שתי הבחינות בססתברות מובטח כי הוא עובר את הבחינה ולכן  

ולכן  

מוקדם יותר חישבנו כי  

 

 


העשרה עריכה