טוען את הטאבים...


פתרון עריכה

סעיף 1 עריכה

בדיקה נכונות הטענה עבור   עריכה

 

נניח כי הטענה נכונה עבור   טבעי עריכה

 

נוכיח כי הטענה נכונה עבור n=k+1 עריכה

 

האינדוקציה נכונה על פי 4 שלבי האינדוקציה.

סעיף 2 עריכה

חשב את הסכום :  


כיוון שתרגיל האינדוקציה מאוד פשוטה, אפשר לגלות את ה- ים ישר מהתרגיל :   שווה ל-  ול- .
על פי סכום האינדוקציה :  , כלומר עלינו לבצע  . (אנו מחשיביפ עד   כיוון שאנו רוצים לכלול את סכום האיב במקום הפענוח נכשל (פונקציה "\n" לא מוכרת): {\displaystyle \n=3} )