מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשס"ט (ניסוי)/035801/תרגיל 6


נוסח השאלה

עריכה

הפניה לטופס


סעיף א

עריכה

נניח כי הבחירה באקראי היא בהסתברות שווה [1].

יש 28 אבנים.

כל אחת משבע הספרות 0 עד 6 מופיעה פעם אחת כדבל.

הסיכוי לקבלת דבל הוא  

סעיף ב

עריכה

נמנה את האפשרויות לקבלת אבן שסכומה 6: (0,6) (1,5) (2,4) (3,3)

ישנן ארבע אפשרויות.

הסיכוי לקבל אבן שסכומה 6 הוא  


סעיף ג

עריכה

נמנה את האפשרויות לקבלת אבן שמכפלתה 4: (1,4) (2,2)


ישנן 2 אפשרויות.

הסיכוי לקבל אבן שמכפלתה 4 הוא  


סעיף ג

עריכה

נמנה את האפשרויות לקבלת אבן עליה רשום 1: (0,1)

וכל שורת האחד (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)

ישנן שבע אפשרויות.

הסיכוי לקבל אבן עליה רשום 1 הוא  


העשרה

עריכה
  1. ^ משרד החינוך נוטה להתייחס לכל בחירה אקראית כאל כזו בהסתברות שווה