מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשס"ט (ניסוי)/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

תת סעיף 1 עריכה

נתון כי  

לא לאהוב גלידה ושוקולד הוא האירוע המשלים של לאהוב שוקולד או גלידה ולכן

 

תת סעיף 2 עריכה

9 התלמידים שאינם אוהבים שוקולד או גלידה מהווים רבע מהתלמידים בכיתה, כפי שחישבנו.

 

 


סעיף ב עריכה

שאלה יפה.

נסמן ב x את הסיכוי שתלמיד אוהב שוקולד.

אנו חוקרים 5 תלמידים ולכן אנו דוגמים מהתפלגות  

ההסתברות לקבלת k הצלחות ב-n ניסויים ( ) היא:

 


 

 


נוסחת הבינום היא  , ולכן:  

מכאן  

נתון כי  

 

 

 

 

 

 


העשרה עריכה