מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשע"א (ניסוי)/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

נניח הסתברות שווה לכל כרטיס וחוסר תלות בין הברטיסים. הסיכוי לכל כרטיס הוא 1/600.

ישנו פרס יחיד של מכונית ולכן הסיכוי לזכות בה הוא 1/600

סעיף ב

עריכה

ישנם 25 שעוני קיר. הסיכוי לזכות בהם הוא 25/600 = 1/24 = 4.1%

סעיף ג

עריכה

נסכום את האפשרויות לזכות בפרס 1+6+10 +25 = 42.

הסיכוי לזכות בפרס הוא 42/600 = 7%.

סעיף ד

עריכה

אירוע אי הזכיה הוא המשלים של אירוע הזכיה שחישבנו בסעיף ג.

הסיכוי לו הוא 1 - 0.07 = 93%

העשרה

עריכה