מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשע"א (ניסוי)/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה

עריכה

הפניה לטופס

סעיף א

עריכה

תת סעיף 1

עריכה

 

הקובויות A ו B בלתי תלויות.

 

סעיף ג

עריכה

בסעיף א חישבנו כי הסיכוי ל-4 או 6 הוא   אנו מטילים קוביה 6 פעמים ולכן אנו דוגמים מהתפלגות  

ההסתברות לקבלת k הצלחות ב-n ניסויים ( ) היא:

 


 


נוסחת הבינום היא  , ולכן:  

מכאן  

 

העשרה

עריכה