מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשע"ב/035801/תרגיל 6


נוסח השאלה

עריכה

הפניה לטופס

סעיף א

עריכה

ראשית נעביר לטבלה את הנתונים.

ציון 5 ציון 6 ציון 7 ציון 8 ציון 9 ציון 10
2 5 6 4 7 4

מספר התלמידים בכיתה הוא 2+5+6+4+7+4=28

בבחינות הבגרות למשרד החינוך כבר יש כיתות קטנות.

סעיף ב

עריכה

נסכום את הציונים 5*2 + 6*5 + 7*6 + 8*4 + 9*7 + 10*4 = 217

נחלק במספר התלמידים, 28 , ונקבל שהציון הממוצע הוא  

סעיף ג

עריכה

הציון השכיח הוא 9, שמופיע 7 פעמים, יותר מכל ציון אחר.

סעיף ד

עריכה

תת סעיף 1

עריכה

הציון הממוצע הוא 7.75. ציונים הנמוכים מהמוצע הם 7, 6 ו 5. נסכום את מספר התלמידים שקיבלו ציונים אלו2+ 5+ 6 = 13. הסיכוי לקבל ציון נמוך מהממוצע הוא 13/28 = 0.464285714

תת סעיף 2

עריכה

נסכום את מספר התלמידים שקיבלו את הציונים 6,7,8, ו 9. מספר תלמידים אלו הוא 5+6+4+7 = 22. הסיכוי לקבל ציון בין 6 ל 9 הוא 22/28 = 0.785714286


העשרה

עריכה