מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשע"ב/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

תת סעיף 1 עריכה

 

כל מנורה מיוצרת במכונה אחת ולכן האירועים זרים

 

 


 

 


 

תת סעיף 2 עריכה

למעלה חישבנו כי

 


 


 

סעיף ב עריכה

הסיכוי לנורה תקינה הוא   אנו בוחרים 5 נורות ולכן אנו דוגמים מהתפלגות  

האפשרויות לקבלת עד 3 נורות תקינות הן 0,1,2 או 3.

נזכיר שמתמטיקה היא מקצוע לעצלנים.

במקום לחשב לפי אפשרויות האלו ננצל את העובדה ש  

כך נחשב רק את הסיכוי ל 2 אפשרויות במקום לארבע.


ההסתברות לקבלת k הצלחות ב-n ניסויים ( ) היא:

 

 


נוסחת הבינום היא  , ולכן:  

מכאן  


 


 

 

 


העשרה עריכה